Anunțuri

Good to know.

SC AMBRA SIGN SRL reprezentată de Rotaru Roxana Maria, titular al proiectului “Construire hală de producţie şi birouri P+1E, ȋmprejmuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Iasi, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală de producţie şi birouri P+1E, ȋmprejmuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier”, propus a fi amplasat în comuna Miroslava, satul Brătuleni, NC.-85967, judeţul Iaşi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Iasi, Calea Chişinăului. nr. 43, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Înapoi