Politica GDPR

Ambra Sign cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează
să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această Politică. Modificările își produc efectele din momentul publicării lor pe siteul companiei, aplicații mobile sau social media.

1. Despre Ambra Sign

Ambra Sign SRL (referită ca „Ambra Sign”, ”noi” sau “nouă/al nostru” în această Politică), are ca domeniu de activitate producția de materiale publicitare, cu cod CAEN 1812- Alte activități de tipărire n.c.a., fiind înregistrată la Registrul Comerțului Iași cu nr. J22/1243/2004, cod fiscal RO16529211, cu sediul social în: Comuna Tomești, Str. Morii nr. 10, jud. Iași și punct de lucru în Iași, Str. Aeroportului 3 bis, jud. Iași.

Email: office@ambrasign.ro
Telefon: 0232/219069
Web: www.ambrasign.ro, www.ambradeco.ro
Adresa poștală: Str. Aeroportului 3 bis, Iași, jud. Iași
Cont Bancar: RO31 BTRL RONC RT00 E938 0902 deschis la Banca Transilvania Iași
Cont Trezorerie: RO22 TREZ 4065 069X XX006939 deschis la Trezoreria Iași

Data ultimei actualizări a Politicii cu privire la protecția datelor personale: 23 mai 2018.

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări referitoare la prezenta Politică, ne puteti trimite un email la adresa mai sus menționată, prin poștă sau prin curier la adresa poștală: Iași, Str. Aeroportului 3 bis.

Ambra Sign cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o maniera integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai websiteturilor ambrasign.ro, ambradeco.ro) clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, furnizori, parteneri, angajați) în cadrul prezentei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Documente de referință

a. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ambra Sign SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale; colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
 • adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

b. Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE)

Prezenta Politică se aplică fie că vizitați siteurile noastre, fie că ne contactați la punctul de lucru și vă oferă informații despre:

 • cum utilizăm datele dvs
 • ce date personale colectăm
 • cum asigurăm confidențialitatea și siguranța datelor și
 • ce drepturi legale aveți asupra datelor dvs. personale.

Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării websiteturilor ambrasign.ro și ambradeco.ro, inclusiv dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-urile www.ambrasign.ro, www.ambradeco.ro. Ambra Sign își asuma prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Ambra Sign își rezervă dreptul de a actualiza această Politică din când în când. Modificările își produc efectele din momentul publicării lor pe siteurile companiei, aplicații mobile sau social media.

2. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. caracter personal

Ambra Sign colectează și prelucrează datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea calității produselor și serviciilor astfel încât să vină în întampinarea nevoilor utilizatorilor;
 • activități comerciale de vânzări produse și servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică pentru a înțelege nevoile dvs;
 • reclama, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor AMBRA SIGN SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse și servicii și comportamentului consumatorului. Dacă persoana vizată contactează Ambra Sign pentru a solicita informații (de ex. Să primească materiale informative despre un produs), prelucrarea datelor pentru a răspunde acestei solicitări este permisă;
 • activități de post-vânzare, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor și serviciilor pe website-urile www.ambrasign.ro, www.ambradeco.ro), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfașurată în cadrul departamentului de vânzări; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse;
 • în scop probatoriu în legatură cu activitățile de mai sus și de arhivare. Stocarea de date cu caracter personal în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale. Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților.

Ambra Sign prelucrează datele cu caracter personal ale potențialilor clienți, ale actualilor clienți și parteneri, prin mijloace automatizate și manuale, destinate executării produselor și serviciilor către clienți, emiterii facturilor fiscale și a eventualelor garanții, încheierii, executării și finalizării unui contract, colectarea creanțelor legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfașurată de Ambra Sign. Anterior unui contract, în timpul fazei de inițiere a acestuia datele cu caracter personal pot fi procesate date personale pentru a pregăti oferte sau alte documente care să îndeplinească diferite solicitări ale perspectivei legate de încheierea contractului. Persoanele pot fi contactate în timpul procesului de pregătire a contractului, folosind informațiile persoanelor pe care acestea le-au furnizat.

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/produselor sau opțiunilor selectate/comandate.

Datele angajatului

În relațiile de muncă, datele personale pot fi procesate dacă este necesar pentru a iniția, efectua și a închide contractul de muncă. La inițierea unei relații de muncă, datele personale ale solicitanților pot fi procesate. Atunci când candidatul este respins, datele sale trebuie să fie șterse (în conformitate cu perioada de păstrare necesară), cu excepția cazului în care solicitantul a fost de acord ca datele sale să rămână în dosar pentru un viitor proces de selecție. Dacă în timpul procedurii de aplicare este necesară colectarea informațiilor despre un solicitant de la o terță parte, trebuie de asemenea respectate cerințele legale corespunzătoare.

3. Tipuri de date pe care le colectăm și prelucrăm

Cât timp păstrăm datele dvs?

Nu păstrăm datele dvs. mai mult decât este necesar în vederea realizării scopurilor menționate în Politică. Perioade diferite de reținere a datelor se aplică diferitelor tipuri de date, oricum datele personale nu vor fi reținute pentru o perioada mai mare de 6 ani.

Pentru realizarea scopurilor mai sus menționate Ambra Sign poate colecta datele următoare:

 • nume și prenume
 • date de contact: adresa poștală inclusiv adresă de facturare și de livrare, număr de telefon/fax (inclusiv numere de mobil) și adresă de email
 • pentru activitățile comerciale în vederea conformării legislației fiscale prelucrăm și codul numeric personal și seria și numărul cărții de identitate pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc). Unele dintre aceste date sunt necesare ca identificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă
 • istoric comenzi încheiate și în curs
 • preferințe de comunicare și marketing
 • interese, preferințe, comportament, feedback și chestionare
 • corespondența și comunicarea cu Ambra Sign
 • alte date publice personale inclusiv cele partajate pe o platforma publică (precum Facebook, Instagram, Twitter)
 • date tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului siteurilor: locația, tipul de echipament hardware, informații cu privire la intervalul orar , adresa IP

Lista de mai sus nu este completă, în situații speciale, este posibil să fim nevoiți să colectăm și alte informații adiționale pentru scopurile menționate în prezenta Politică. O parte din datele de mai sus sunt colectate direct, la momentul preluării unei comenzi, completării adresei de email în vederea trimiterii de newslettere, crearea unui cont pe siteurile www.ambrasign.ro și www.ambradeco.ro, sau prin trimiterea unui email către echipa de vânzări. Alte date sunt colectate indirect, de exemplu activitățile de browsing.

Google Analytics, Social Media

Când cineva vizitează siteurile: www.ambrasign.ro și www.ambrasign.ro noi folosim un terț, Google Analytics având ca furnizor pe Google, Inc., pentru a colecta informații standard despre activitatea online și detalii despre comportamentul vizitatorilor. Google Analytics folosește cookieuri, ce sunt texte de mici dimensiuni inserate pe dispozitiv, în browserul dvs. pentru a ajuta la analiza websiteurile și cum sunt utilizate acestea. Informațiile generate de cookieuri despre utilizarea siteului, a aplicațiilor mobile și paginilor de Social Media Ambra Sign și Ambra Deco sunt transmise și stocate de către Google pe servere din Statele Unite ale Americii. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării websiteurilor, aplicațiilor mobile și paginilor de Social Media, generând rapoarte despre activitatea utilzatorilor. Google poate de asemenea să transfere aceste informații unor terți atunci când legea o cere sau unde terții procesează informațiilor în numele Google. Prin utilizarea website-turilor, aplicațiilor mobile și paginilor Social Media vă dați consimțământul asupra procesării datelor de către Google în maniera și scopul detaliat mai sus.

Dacă utilizați paginile Social Media Facebook Ambra Sign și Facebook Ambra Deco, Instagram Ambra Sign și Instagram Ambra Deco rețineți ca acestea sunt furnizate de siteuri social media cu propria lor funcționalitate, termeni și condiții de confidențialitate și de protecția datelor. Paginile de social media Facebook Ambra Sign și Facebook Ambra Deco, Instagram Ambra Sign și Instagram Ambra Deco pot utiliza funcțiile, rapoartele puse la dispoziție de furnizorii de social media, dar Ambra Sign nu le controlează și nu este responsabilă pentru ele.

Wi-Fi

Când utilizați Wi-Fi pe raza Ambra Sign SRL putem colecta date precum:

 • dispozitivul dvs.
 • cantitatea de date folosită

Liste pentru campanii de mailing

Ca parte a procesului de înregistrare la newsletter, colectăm date personale. Utilizăm aceste date, pentru o serie de scopuri precum: să vă anunțăm despre produse și servicii de care ați fost interesat în trecut, să vă contactăm dacă avem nevoie de informații suplimentare, pentru a verifica dacă înregistrarile sunt corecte, pentru a verifica dacă ați fost și sunteți mulțumit de colaboarea cu noi, de a vă informa asupra produselor noi sau alte informații de interes, evenimente cu clienții, oferte speciale pentru abonații la newsletter.

Folosim o terță parte, MailChimp, pentru a trimite newsletterul nostru. Colectăm statistici despre rata de deschidere a emailului și numărul de clickuri folosind tehnologii standard din industrie pentru a ne ajută să monitorizăm și să îmbunătățim conținutul newsletterului nostru. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați Politica MailChimp. Vă puteți dezbona oricând de la lista noastră facând click pe linkul “unsubscribe from this list” afișat în partea de jos a oricărui email trimis sau prin trimiterea unui email pe adresa: newsletter@ambrasign.ro cu subiectul “dezabonare”.

Websiteturile noastre nu sunt destinate utilizării de către minori și nu colectăm date cu bună știință despre minori.

4.Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Ambra Sign Srl poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai Ambra Sign SRL (cum este cazul companiilor cu care Ambra Sign SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de transport, servicii de stocare și prelucrare a datelor necesare realizării comenzilor în sistemul ERP Pluriva, alte servicii), inclusiv entități care asistă Ambra Sign SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de Ambra Sign nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de Ambra Sign

S-ar putea să apelăm din când în când la serviciile unui terț pentru analizarea datelor statistice și agregate cu privire la conținutul siteurilor noastre. Aceste informații nu conțin elemente de identificare personală și sunt folosite în vederea îmbunătățirii funcționalității siteurilor și aplicațiilor noastre pentru o mai bună experiență a utilizatorului.

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din afara Ambra Sign este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică. Beneficiarul datelor trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite.

5. Cum protejăm datele dvs.

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru. Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. sigure, personale sau privind cardurile de credit/debit, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind datele și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Instagram, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective. Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

Ambra Sign SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal accesează baza de date cu propriul nume de cont și parola. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea . În cazul în care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspendă automat. Softul ERP oferă posibilitatea de restricții de acces pentru câmpurile desemnate ca fiind date cu caracter personal. Prin setări în Pluriva ERP, se decide, la nivel de pagina în program, câmp sau raport, care sunt utilizatorii ce au acces la datele cu caracter personal;
 2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 3. Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori sunt înregistrate permanent (se înregistreaza utilizatorul, data, ora); de asemenea sunt înregistrate și toate logările și delogările tuturor utilizatorilor la baza de date;
 4. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare (facturi, avize de însoțire a mărfii, contracte comerciale).

Ambra Sign este dedicată securizării datelor dvs. persoane. Avem politici interne și s-a efectuat instruirea angajaților privind abordarea securității datelor personale.

Accesul în aplicația Pluriva ERP beneficiază de o securitate sporită, prin introducerea următoarelor elemente:

 • Protecție împotriva atacurilor informatice asupra paginii de login în aplicație, prin introducerea unui cod de tip ”captcha” în cazul introducerii eronate a parolei de mai mult de trei ori
 • Introducerea unui mecanism de control a complexității parolei: număr nimim caractere, parola să nu conțină informații din login, să conțină cifre și caractere speciale; forțarea schimbării periodice a parolei de către utilizatori.
 • Tot cu ocazia intrării în vigoare a reglementărilor cu privire la datele cu caracter personal (GDPR), Pluriva a revizuit și adaptat procedurile și politicile interne de acces la date pentru angajații din departamentele de implementare software și suport. Pluriva deține certificarea ISO 27001 – Sistemul de Management al Securitatii Informației și certificarea ISO 9001 – Sistemul de Management al Calității

6. Drepturile dumneavoastră

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Ambra Sign SRL prin accesarea formularului de contact la adresa ambrasign.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă poștală: str. Aeroportului 3 bis, Iași sau de e-mail office@ambrasign.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către Ambra Sign (prin accesarea formularului de contact la adresa ambrasign.ro/contactsau la adresa de poștă: str. Aeroportului 3 bis, Iași sau de e-mail: office@ambrasign.ro), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată către departamentul specializat al Ambra Sign SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.